Åk 7

 
Augusti
Hej och välkomna tillbaka till ett nytt och spännande musikår!
Under denna fliken kan du hitta läxor, länkar, låtar, lpp, mm.
Terminen börjar med ensemblespel och lite musikskapande.
 Du kommer få lära dej mer om olika musikstilar, hur de uppkom, vad de står för (funktion) och hur man lätt kan urskilja olika genrer. Du kommer få träna dej i att höra likheter och skillnader av betydelse, samt att analysera och själv skapa musik med inspiration från de olika stilarna.